: ساعت  
   : امروز
|
به ما بپیوندید   : 
 
 
                         
           
 
                       
   
پنهان كردن مشكل در يك مهارت غواصى، راه حل واقعى نيست 
 
غواصان بسيارى هستند كه همواره رازى خطرناك را با خود نگه مى دارند. "هرميون" يكى از اين غواصان است. در آخرين غوص خود، بعد از حداقل ٢٠٠ غوصى كه در ١٢ سال اخير زده بود، آنچه فكرش را نمى كرد اتفاق افتاد. با وجود اينكه قبل از غواصى مانند هميشه ماسك خود را تميز كرده بود، در حين غواصى ماسكش شروع به بخار كردن نمود. راهنماى غواصى مدام موجودات جالب و زيباى زير آب را به او نشان مى داد، ولى ماسك هرميون بيشتر و بيشتر بخار مى كرد تا جاييكه هيچكدام از موجوداتى را كه راهنما نشان مى داد نمى توانست ببيند. او با كلافه گى شروع به علامت دادن به راهنما كرد، راهنما هم با فهميدن مشكل، به او علامت مى داد كه تا ماسك خود را همان جا بخار زدايى كند. ولى هرميون در حاليكه از ميان بخار ماسك به سختى مى توانست راهنما را ببيند مدام براى صعود با انگشت شصت خود به سمت بالا علامت مى داد. در نهايت آنها صعود كردند و به سطح آب آمدند. هرميون وقتى به سطح رسيد و بى سى دى خود را باد كرد، ماسكش را درآورده، بخارزدايى كرد و دوباره بر روى صورتش مرتب كرد. راهنما كه با تعجب به او نگاه مى كرد، از او پرسيد كه چرا ماسكش را در زير آب درست نكرده؟ و اينجا بود كه راز هرميون فاش شد، او اصلاً نمى توانست ماسكش را زير آب خالى كند. 
mask removal
راز هرميون
شايد تعجب كنيد اگر بفهميد كه بسيارى از غواصان ديگر نيز چنين رازى را پنهان دارند. او هر بار كه مى خواست غواصى كند، با ترس از اينكه آب در حين غواصى وارد ماسكش شود، وارد آب مى شد. و مطمئناً براى بخارزدايى ماسكش نيز نمى توانست آب را وارد آن كند. او مى دانست اگر ماسكش پر از آب شود و يا به هر دليلى ماسكش زير آب دچار مشكل شود، دچار وحشت شده و مجبور است با سرعت به سطح صعود كند. و همين دلهره همواره همراه او بود كه هر لحظه از غواصى او ممكن است تبديل به يك فاجعه شود. 
با اين حال، به دليل علاقه زيادش به اين ورزش، آن را دنبال مى كرد و اميدوار بود كه اين اتفاق هيچگاه رخ ندهد. با گذشت زمان، اين اميدوارى تبديل به باور شد. منطق غلطى كه به كار مى گرفت اين بود كه اگر تا به حال بعد از اين تعداد غوص آب داخل ماسكش نرفته، يا به طور اتفاقى بند ماسكش پاره نشده، و يا بر اثر برخورد فين و يا دست كسى ماسك از روى صورتش تكان نخورده، پس هيچ زمان ديگرى نيز اين اتفاق رخ نخواهد داد. و اگر هم ماسكش بخار كند، مى تواند صعود كرده و بخارزدايى را در سطح انجام دهد، حتى اگر غوصش خراب شود! 
 
مشكلات آموزش
اينكه مقدارى آب زير محفظه بينى را پوشانده باشد در حاليكه از دهان بايد نفس كشيد، براى هيچ كس احساس معمول و عادى نيست. اين كاملاً قابل درك است كه بسيارى از افراد در چنين شرايطى مضطرب شوند، و نگران اين باشند كه ممكن است ناخواسته آب وارد بينى شان شود. با اين حال اين يك تمرين عادى براى غواصان محسوب مى شود. به همين دليل هم در دوره اوليه به شما آموزش داده مى شود تا چگونه با مشكل كنار آمده و با وجود آب داخل ماسكتان بتوانيد بر اضطراب خود غلبه كنيد. همچنين به شما آموزش داده مى شود تا حتى اگر در شرايط اضطرارى به هر دليلى ماسكتان را زير آب از دست بدهيد، چگونه يا آن را در زير آب تعويض كرده و يا بدون ماسك صعود كنيد. با اين وجود، همانطور كه در مورد هرميون اتفاق افتاد، به نظر مى رسد بسيارى از افراد بدون اينكه اين مهارت را به خوبى فرا گيرند و بر اضطراب خود غلبه كنند، مدرك غواصى خود را دريافت مى كنند.
 چگونه اين اتفاق مى افتد؟ واقعيت اين است كه برخى افراد نياز به زمان بيشترى براى يادگيرى يك سرى مسائل نسبت به سايرين دارند. بخصوص اگر مجبور باشند با ترس هاى عميق درونى خود كنار بيايند. امروزه، با وجود دوره هايى كه شركت كنندگان زيادى دارند و با وجود برنامه هاى فشرده مربيان، معمولاً زمان كمى براى افرادى كه نياز به تمرين بيشتر دارند گذاشته مى شود. و در عين حال، هم شاگردان غواص و هم مراكز غواصى، انتظار قبولى صد در صد در دوره ها را دارند. بنابراين مربيان تحت فشار بوده و اين باعث مى شود كه افرادى مانند هرميون نتوانند مهارتى را كه در آن مشكل دارند به خوبى فراگيرند. 
مطمئناً اينكه با وجود تسلط كافى نداشتن در برخى از مهارت ها، فرد بتواند مدرك خود را دريافت كند در ابتدا برايش رضايت بخش خواهد بود. و اگر در زمان آموزش، مربى دليل اصلى يادگيرى اين مهارت را به خوبى توضيح ندهد، هيچگاه به اهميت آن پى نخواهند برد. اينكه در هر زمان از غواصى ممكن است بند ماسك پاره شود و يا فين غواص ديگرى به فرد برخورد كرده و ماسك را از صورت او جدا كند همه دلايلى محكمى هستند براى اينكه غواص مجبور باشد مهارت مربوط به ماسك را به خوبى فراگيرد. 
 
راه حل اين مشكل
مراكز غواصى و كلوپ ها بايد اين اجازه را به غواص ها بدهند تا بتوانند برخى از مهارت ها را داخل استخر تمرين كنند. 
به خصوص مهارت تخليه ماسك و يا شنا بدون ماسك. اين مراكز بايد به روى همه غواصان در هر سطح تجربه اى باز باشند تا هيچ كس احساس شرمندگى براى شركت در چنين جلساتى نكند. در چنين جلساتى، حتى غواصان تكنيكال مى توانند تست هاى استرس را تمرين كنند، غواصان پيشرفته تر اعتماد به نفس خود را در تكنيك شنا بدون ماسك افزايش دهند و غواصان تازه كار نيز تكنيك تخليه ماسك و يا صعود بدون داشتن ماسك را تمرين كنند. حتى مربيان و كمك مربيان مى توانند با ايجاد بازى ها و سرگرمى هايى اين تمرين ها را لذت بخش تر كنند. و از اين طريق غواصان مدرك دارى مانند هرميون در نهايت مى توانند بر ترس هاى خود غلبه كرده و بدون داشتن دلهره از غواصى خود لذت بيشترى ببرند. 
 
مجله غواصان پارسی، شماره 9

 
             
       
             
ALL RIGHT RESERVE © 2012-2016
Web Designer : ArA