: ساعت  
   : امروز
|
به ما بپیوندید   : 
 
 
                         
           
 
                       
   

 

چه اتفاقی می افتد وقتی کوسه ها در آبهای یک کشور حفاظت شده باشند ولی در جائی دیگر آن قوانین در موردشان اعمال نشود؟

با اینکه کشورهای زیادی قوانین حفاظتی برای کوسه ها و سفره ماهیان شان دارند ولی بسیاری از گونه ها مسفتهای بسیار زیادی را طی می کنند و اغلب از مرزهای کشورها عبور می کنند. آنچه مرزهای مهاجرت این گونه ها را تعیین می کند، طبیعت است نه مرزهائی که انسانها مشخص نموده اند. 

در سوم تا نهم نوامبر امسال در کوئیتو، اکادور کشورهای عضو CMS ( Convention on Migratory Species)از تمام نقاط جهان شرکن خواهند کرد تا برای افزایش و بهبود محافظت از 21 گونه کوسه ها و سفره ماهیان تصمیم گیری کنند.

موسسه PROJECT AWARE  نیز در آنجا حضور خواهد داشت تا صدای جامعه غواصان باشد و با  NGOهای همکار مشارکت کندتا انگیزه حفاظت از گونه هائی که شامل کوسه های سر چکشی، کوسه های ترشر، مانتا های مرجانی و سفره ماهیهای دویل میشود را افزایش دهند.

                                         

چگونه می توانید به موفقیت CMS کمک کنید؟

برای محافظت کوسه ها و سفره ماهیان به افراد مسئول نامه بنویسید.

از کارهای محافظتی ما حمایت نموده و مبالغی را برای این منظور اهدا کنید.

به Thunderclap بپیوندید و از قدرت شبکه های اجتماعی برای رساندن پیغام خود استفاده کنید.

برای نجات این گونه های مهاجر همکاری بینالمللی حیاتی است وفرصتی مانند این فقط هر 3 سال یکبار بوجود می آید.

برای اطلاعات بیشتر به  projectaware.org/CMS4Sharks مراجعه نمائید.


 
             
       
             
ALL RIGHT RESERVE © 2012-2016
Web Designer : ArA