ولا حافظ Walaa Hafez  غواص مصرى يك ركورد جديد گينس را براى طولانى ترين غواصى آب آزاد ثبت كرد. او براى مدت ٥١ ساعت و ٢٠ دقيقه در زير آب ماند. اين غواصى در درياى سرخ در مصر و در عمق حدوداً ١٠ متر با دماى آب ٢٢ درجه انجام شد. 

 

حتى با وجود عمق كم ١٠ متر، غواصى با زمانى بيشتر از ٥٥ ساعت نيازمند برنامه ريزى فشارزدايى جدى و پيچيده اى مى باشد. حافظ همچنين مى بايست بر سرمازدگى احتمالى غلبه كند، او با استفاده از دراى سوت و سيستم گرمايى كه با باترى كار مى كرد خود را گرم نگه داشت. همچنين يك برنامه دقيق و زمانى رژيم غذايى از غذاهاى مايع و نوشيدنى ها براى حفظ انرژى و همچنين ثابت نگه داشتن مواد شيميايى خون براى او فراهم شده بود.
با اين غواصى، ولا حافظ ركورد پيشين را كه توسط Allen Sherrod آمريكايى در سال 2014 با ٥١ ساعت و ٤ دقيقه ماندن زير آب بدست آورده بود، شكست.
حافظ يك خلبان نيروى دريايى و فرمانده اسبق نيروهاى ويژه Seal در ارتش، IDEA Master Instructor و مربى دفاع شخصى مى باشد، او ٣٦ سال سن دارد و مى گويد كه علاوه بر ثبت ركورد جديد در گينس، هدفش از انجام اين غواصى افزايش جذب توريست به مصر بوده است.

 

منبع : californiadiver.com